Kitaplar

– Eksternal Rinoplasti, (Ed. Ünlü HH) 2004, Turgut Yayıncılık, İstanbul, (ISBN 975-7958-94-8)
– Septorinoplastiler, (Ed. Ünlü HH) 2009, Deomed Medikal Yayıncılık, İstanbul

 

Kitap Bölümleri

– Ünlü HH: Rinoplasti, In:Çelik O (Ed)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, İstanbul, 2002, Turgut Yayıncılık, 445-474
– Ünlü HH, Eskiizmir G: Burunda yabancı cisim, In: Onağ A (Ed), Pediatrik Aciller, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, 2003, 669-698
– Ünlü HH, Eskiizmir G: Epistaksis, In: Onağ A (Ed), Pediatrik Aciller, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, 2003, 699-708
– Ünlü HH, Eskiizmir G: Nazal fraktür, In: Onağ A (Ed), Pediatrik Aciller, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, 2003, 709-713
– Ünlü HH, Eskiizmir G: Pediatrik rinosinüzitler, In: Onağ A (Ed), Pediatrik Aciller, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, 2003, 714-727
– Ünlü HH: Endoskopik sinüs cerrahisinde ileri teknikler, In: Koç C (Ed) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve baş-Boyun Cerrahisi, Ankara, Güneş kitabevi, 2004, 669-683
– Ünlü HH, Aslan GG: Nazal polipoziste steroid kullanımı, In: Cingi C(Ed) Kulak Burun Boğazda Steroid Kullanımı, İstanbul, EA Organizasyon,2006, 154-164
– Eskiizmir G, Ünlü HH: Nazal polipoziste medikal tedavinin rolü, In: İleri F (Ed) Nazal Polipler, İstanbul, Deomed Yayıncılık, 2007, Bölün 16, sh: 121-130
– Eskiizmir G, Ünlü HH: Eksternal Yöntemlerin Endikasyonları, In: Tekat A (Ed) Rinosinüzitler, İstanbul, Deomed Yayıncılık, 2008, Bölün 14, sh: 141-151

 

Kitapçık

– Ünlü HH, Nazal Polipler ve Tedavisi-Rinoloji Serisi, Akademi Ofset, İstanbul, 2003

 

Makaleler

– Özgirgin N, Ünlü HH, Nalça Y: Malign tümörlerin tanısında in vivo toluidine mavisi uygulamasının yeri, Otolaringoloji ve Stomatoloji Dergisi, 1988, 2:74-77
– Ünlü HH, Bakır K, Özgirgin N, Nalça Y, Aksoy F: Boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde iğne aspirasyon biyopsisinin tanı değeri, Otolaringoloji ve Servikofasyal Cerrahi Dergisi, 1989, 3:78-81
– Ünlü HH, Nalça Y, Peker Ö, Aksoy F, Özgirgin N, Arvent M: Maksillada yerleşim gösteren fibröz histiyositoma, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 1990, 2:22-26
– Ünlü HH, Nalça Y, Perçin AK: İnverted papillom, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 1991, 1:16-19
– Şahin G, Akyar S, Doğan M, Yağcı C, Ünlü HH, Özgirgin N, Altuntaş: Seröz otitte temporal kemiğin yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 1991, 9:374-378
– Ünlü HH, Nalça Y, Mutlu C: Etmoid sinüs rabdomiyosarkomu, Türk Otolaringoloji Arşivi, 1991, 29:93-96
– Ünlü HH, Nalça Y, Ünal A: Maksiller sinüse yönelik endoskopik müdaheleler, KBB Postası, 1992, 1:9-11
– Ünlü HH, Akyar S, Nalça Y, Altuntaş A, Ünal A, Çaylan R, Şahin G, Doğan G: Anatomic variations of the middle meatus in patients with sinusitis, Gazi Medical Journal, 1992, 3:145-150
– Ünlü HH, Akyar S, Nalça Y, Ünal A, Altuntaş A: Endoscopy of the nose and paranasal sinuses, Journal of Ankara Medical School, 1992, 14:365-373
– Ünlü HH, Nalça Y, Ünal A, Güney K: Paranazal sinüs mukosellerinin endoskopik cerrahi ile tedavisi, KBB Postası, 1992, 8:35-37
– Karahan ST, Tekdemir İ, Ünlü HH, Ersoy M, Nalça Y, Arıncı K: Arteria etmoidalis anterior’un seyri ve klinik önemi, KBB Postası, 1992, 1:33-36
– Tekdemir İ, Ünlü HH, Ersoy M, Nalça Y, Elhan A: Cavitas nasi lateral duvarının endoskopik cerrahi anatomisi, KBB Postası, 1993, 2:37-43
– Ünlü HH, Nalça Y, Akyar S, Çaylan R, Ünal A: Endoscopic paranasal sinus surgery: Approaches of Messerklinger and Wigand, Gazi Medical Journal, 1993, 1:15-21
– Tekdemir İ, Ünlü HH, Ersoy M, Nalça Y, Elhan A: Retrosigmoid cerrahi yaklaşımlar için regio mastoidea’nın morfometrik değerlendirilmesi ve sulcus sinüs sigmoidei’nin varyasyonları, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 1993, 1:67-71
– Unlu HH: Chronic ethmoidal sinusitis (letter, editöre mektup), Laryngoscope, 1993, 103:581-582
– Unlu HH, Akyar S, Çaylan R, Nalça Y: Concha bullosa, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:23-27
– Unlu HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: An endoscopic and tomographic evaluation of patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation: A comperative study, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:197-203
– Unlu HH, Tekdemir İ, Ersoy M, Çaylan R, Arıncı K, Nalça Y: Morphometric evaluation of paranasal sinuses for endoscopic sinus surgery, Annals of Anatomy, 1994, 176:193-199
– Aytaç E, Ünlü HH, Nalça Y, Ünal A, Perçin AK: Adenoid vejetasyonun değerlendirilmesinde lateral nazofarenks grafisinin yeri, KBB İhtisas Dergisi, 1994,8:10-13
– Yücetürk AV, İmamoğlu M, Ünlü HH, Şengün S: Normal kişilerde ABR bulguları, KBB İhtisas Dergisi, 1994, 8:33-36
– Yücetürk AV, Erçin MC, Ünlü HH, Özoran Y: Maksiller sinüsün primer malign melanoması, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1994, 2:155-157
– Ünlü HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: Nazal poliplerin orijini, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1994, 2:24-27
– Yücetürk AV, Kutlu N, Ünlü HH, Muhtar H, Şengün S: Maksillofasyal travmalar (124 vakanın retrospektif analizi), KBB Postası, 1994, 3:152-154
– Yücetürk AV, Muhtar H, Unlu HH, Şener U: A new method for predicting of hearing level with auditory brainstem responce (ABR), Otolaringologia, 1994, 44:189-191
– Yücetürk AV, Çaylan R, Ünlü HH, Tarhan S, Mızrak S: Parotis kitlelerinde magnetik rezonans görüntüleme bulguları ile cerrahi sonuçların karşılaştırılması, KBB İhtisas Dergisi, 1994, 2:285-289
– Ünlü HH, Yücetürk AV: Endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif takip ve değerlendirme, KBB İhtisas Dergisi, 1995, 2(4):347-349
– Yücetürk AV, Ünlü HH, Lüleci E, Acuner Ö: Timpanoplasti uygulanan hastalarda üst solunum yolu patolojilerinin prognostik önemi, Türk Otolaringoloji Arşivi, 1995, 33:176-179
– Unlu HH, Çaylan R, Kutlu N, İmamoğlu M, Ünal M, Yücetürk AV: Active transport dacryocystography in evaluating lacrimal drainage system after rhinoplasty, American Journal of Rhinology, 1996, 10:87-91
– Ünlü Z, Yücetürk AV, Ünlü HH: Fibromiyaljili hastalarda klasik odyometri ve yüksek frekans odyometrisi bulguları, KBB İhtisas Dergisi, 1996, 3:490-493
– Çaylan R, Aydın S, Bahadır O, Ünlü HH, İmamoğlu M, Muhtar H: Liyofilize kollajenin neokondrogenez üzerine etkileri, KBB İhtisas Dergisi, 1996, 3:553-556
– Çaylan R, Ünlü HH, Yücetürk AV, Özgür U, Ünal M: Kontrol grubunda paranazal sinüslerin tomografik değerlendirimi, KBB İhtisas Dergisi, 1996, 3:620-622
– Ünlü Z, Ünlü HH, Efe M, Yücetürk AV: Ankilozan spondilitli olgularda işitmenin değerlendirilmesi, KBB İhtisas Dergisi, 1996, 3:617-619
– Oksel F, Vurgun N, Ünlü Z, Tarhan S, Erkin E, Ünlü HH, Solak M, Onağ A, Taneli B: Pseudopseudohypoparathyroidism: report of two cases, Ulusal Endokrinoloji Dergisi (Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism), 1997, 1: 12-16
– Unlu HH, Gövsa F, Mutlu C, Yücetürk AV, Şenyılmaz Y: Anatomic guidelines for intranasal surgery of the lacrimal drainage system, Rhinology, 1997, 35: 11-15
– Yücetürk AV, Ünlü HH, Yıldız T: Gürültüye bağlı işitme kayıplarında yüksek frekans odyometrisi, KBB İhtisas Dergisi, 1997, 4: 35-38
– Yücetürk AV, Ünlü HH, Vurgun N, Yıldız T, Okumuş M: Östaki tübü fonksiyonunda yaşla meydana gelen değişikliklerin otomatik Williams testi ile değerlendirilmesi, KBB Postası, 1996, 5: 23-29
– Yücetürk AV, Unlu HH, Okumuş M, Yıldız T, Filiz Ü: The evaluation of Eustachian tube function in patients with chronic otitis media, Clinical Otolaryngology , 1997, 22: 449-452.
– Tarhan S, Yorulmaz İ, Yücetürk AV, Ünlü HH, Yoldaş T, Okumuş M: Akustik nörinom: Bilgisayarlı tomografi bulguları, KBB İhtisas Dergisi, 1997, 4: 145-148.
– Unlu HH, Akyar S, Nalça Y, Çaylan R: Functional endoscopic sinus surgery: Preoperative assessment and postoperative evaluation, Ear Nose Throat Journal, 1997, 76: 872-880.
– Mutlu C, Gövsa F, Unlu HH, Şenyılmaz Y: The variational anatomy of the external aperture of the human vestibular aquaduct, Surgical Radiological Anatomy, 1997, 19: 303-305.
– Tarhan S, Yücetürk AV, Ünlü HH, Yorulmaz İ, Biçer TY: Enflamatuar paranazal sinüs patolojilerinin değerlendirilmesinde Waters grafisi ve sınırlı sinüs bilgisayarlı tomografisinin tanı değeri, KBB İhtisas Dergisi, 1998, 5(2): 112-116.
– Yücetürk AV, Ünlü HH, Yıldız T, Okumuş M: Laringeal malignitelerin saptanmasında in vivo toluidine mavisi uygulaması, KBB İhtisas Dergisi, 1998,5(1): 37-38.
– Öztürk F, Yücetürk AV, Kurt E, Unlu HH, İlker SS: Evaluation of intraocular pressure and cataract formation following the long term use of nasal corticosteroids, Ear Nose Throat Journal, 1998, 77(10): 846-851.
– Mutlu C, Özbakkaloğlu B, Tünger Ö, Sürücüoğlu S, Ünlü HH, Kandiloğlu AR: Klebsiella özena’nın etken olduğu iki atrofik rinit olgusu, İnfeksiyon Dergisi, 1998, 12(4): 537-540.
– Özbakkaloğlu B, Sürücüoğlu S, Ünlü HH, Kurutepe S, Özkütük N, Değerli K: Kronik süpüratif otitis media olgularında dış kulak yolundan izole edilen aerop bakteriler ve antimikrobik maddelere duyarlılıkları, Ankem Dergisi, 1998, 12(4): 457-462.
– Ünlü HH, Özbakkaloğlu B, Yücetürk AV, Kanoğlu T, Eğrilmez M, Tarhan S: Fungal sinüzitler ve endoskopik cerrahi tedavisi, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 1999,1(1):37-41.
– Kanoğlu T, Aktan A, Yorulmaz İ, Yücetürk AV, Ünlü HH: Stiloid çıkıntının radyolojik ve morfolojik değerlendirilmesi, KBB İhtisas Dergisi, 1999, 6(1): 10-12.
– Yücetürk AV, Filiz Ü, Ünlü HH: Larenks mikroşirürjisinde Kantor-Berci Videolarengoskop Model II’nin görüntülemede kullanılması, KBB İhtisas Dergisi 1999, 6(1): 97-99.
– Ünlü HH, Kanoğlu T, Yücetürk AV, Filiz Ü: Nazal tip rekonstrüksiyonunda açık rinoplasti uygulamalarımız, KBB İhtisas Dergisi 1999, 6(2): 141-145.
– Unlu HH, Öztürk F, Mutlu C, İlker SS, Tarhan S: Endoscopic dacryocystorhinostomy without stents, Auris Nasus Larynx, 2000, 27: 65-71.
– Ünlü HH: Rinoplastide yeni yaklaşımlar, Aktüel Tıp Dergisi, 2000, 5(3): 57-58.
– Unlu HH, Göktan C, Aslan A, Tarhan S: Injury to the lacrimal apparatus after endoscopic sinus surgery: Surgical implications from active transport dacryocystography, Otolaryngology Head Neck Surgery, 2001, 124(3): 308-312.
– Aslan A, Goktan C, Okumus M, Tarhan S, Unlu HH: Morphometric analyses of anatomical relationships of the facial nerve for mastoid surgery, The Journal of Laryngology and Otology, 2001, 115: 447-449.
– Çelik O, Ünlü HH, Yücetürk AV, Mutlu C, Aslan A: Uzmanlık eğitimi veren kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi nerkezleri izole tiroid cerahisine nasıl bakıyorlar? KBB İhtisas Dergisi, 2001, 8(3): 226-229.
– Göktan C, Tarhan S, Aslan A, Ünlü HH, Toprak B: Aktif transport dakriyosistografi, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2001, 7: 22-26.
– Unlu HH, Mutlu C, Ayhan C, Tarhan S: Organized hematoma of the maxillary sinus mimicking tumor, Auris Nasus Larynx, 2001, 28: 253-255.
– Mutlu C, Unlu HH, Goktan C, Tarhan S, Egrilmez M: Radiologic anatomy of the sphenoid sinus for intranasal surgery, Rhinology, 2001, 39: 128-132.
– Unlu HH, Aslan A, Goktan C, Egrilmez M: The intracranial complication of acute isolated sphenoid sinusitis, Auris Nasus Larynx, 2002, 29: 69-71.
– Unlu HH, Altuntaş A, Aslan A, Eskiizmir G, Yucel A: Inferior concha bullosa, The Journal of Otolaryngology, 2002, 31: 62-64.
– Unlu HH, Toprak B, Aslan A, Guler C: Comparison of surgical outcomes in primary endoscopic dacryocystorhinostomy with and without silicone intubation. Annals of Otology Rhinology Laryngology, 2002, 111:704-709.
– Unlu HH, Unlu Z, Ayhan S, Egrilmez M: Osteochondroma of the posterior nasal septum managed by endoscopic transnasal transseptal approaches, The Journal of Laryngology and Otology, 2002,
– Toprak BA, Erkin EF, Kayikcioglu O, Segmanoglu G, Guler C, Unlu HH: Flouresceine dye disappearance test in patients with different degrees of epiphora, European Journal of Ophthalmology, 2002, 12:359-365.
– Şakar A, Yorgancıoğlu A, Çelik P, Çelik O, Ünlü HH, Ayhan S, Demir A: Farenks ve larenks tüberkülozu (İki olgu nedeniyle), Solunum, 2002, 4:51-55.
– Değerli K, Akçalı S, Sezgin C, Ünlü H, Bakkaloğlu B: Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri, İnfeksiyon Dergisi, 2002, 16(2):211-213
– Egrilmez M,Mutlu C, Ünlü HH, Celik O: Facial growth after middle turbinate resection: An experimental study in the rabbit, American Journal of Rhinology, 2003, 17: 275-281.
– Unlu HH, Çelik O, Demir MA, Eskiizmir G: Pleomorphic adenoma originated from the inferior nasal turbinate, Auris Nasus Larynx, 2003, 30: 417-420
– Kirmaz C, Ozbilgin K, Yuksel H, Bayrak P, Unlu H, Giray G, Kiliccioglu B: Increased expression of angiogenic markers in patients with seasonal allergic rhinitis, Eur Cytokine Netw, 2004, 15: 317-322.
– Sivaci R., Yilmaz MD., Balci C., Erincler T., Unlu H.: Comparison of propofol and sevoflurane anesthesia by means of blood loss during endoscopic sinus surgery, Saudi Medical Journal, 2004, 25: 447-450.
– Ünlü HH, Günhan K: Rinosinüzitlerde klinik: Semptomlar, Bulgular ve Görüntüleme, Türkiye Klinikleri, 2005, 1(3): 5-14
– Ünlü HH: Bulböz tip, KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 2005, 1(2): 33-39.
– Ünlü HH, Günhan K: Alerjik rinit ve endoskopik sinüs cerrahisi, Türkiye Klinikleri, 2006, 2(6):49-58.
– Ünlü HH, Eskiizmir G, Tarhan S, Ovalı GY: Assessment of symptomatic patients after endoscopic sinus surgery with special reference to the frontal sinus: Comperative radiologic analysis, The journal of Otolaryngology, 2006, 35(4): 261-269
– Ünlü HH, Günhan K: Septal deviasyon tanısı, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 2006, 2(3):13-19
– Ünlü HH, Günhan K: Eksternal yaklaşımla septum rekonstruksiyonu, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 2006, 2(3):34-37
– Ünlü HH, Songu M: Epistaksis tedavisinde endoskopik yaklaşım, Türkiye Klinikleri, 2007, 3(10):76-80
– Ünlü HH, Songu M, Ovalı GY, Neşe N: Inverted papilloma with new bone formation: Report of three cases; American Journal of Rhinology, 2007, 21(5):607-610.
– Songu M, Ünlü HH, Günhan K, İlker SS, Neşe N: Orbital exenteration: A dilenme in mucormycosis presented with orbital apex syndrome, American Journal of Rhinology, 2008, 22:98-103.
– Eskiizmir G, Ünlü HH: Endoskopik sinüs cerrahisinde operatif komplikasyonlar: Nazolakrimal yaralanmalar, Türkiye Klinikleri, 2008, 1(2):5-9.
– Eskiizmir G, Uz U, Taşkıran E, Ünlü H: Herpes zoster oticus associated with varicella zoster virus encephalitis, Laryngoscope, 2009, 119(4):628-630.
– Unlu HH, Gunhan K, Baser EF, Songu M: Long term results in endoscopic dacryocystorhinostomy:Is intubation really recquired? Otolaryngology Head Neck Surgery, 2009, 140(4):589-595.
– Songu M, Aslan A, Unlu HH, Celik O: Neural control of eustachian tube function, Laryngoscope, 2009

 

Atıflar

– Stackpole SA, Edelstein DR: Anatomic variations of the paranasal sinuses and their implications for sinusitis, Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 1996, 4:1-6 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Akyar S, Çaylan R, Nalça Y: Concha bullosa, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:23-27)
– Başak S, Karaman CZ, Akdilli A, Mutlu C, Odabaşı O, Erpek G: Evaluation of some important anatomical variations and dangereous areas of the paranasal sinuses by Ct for safer endonasal surgery, Rhinology, 1998, 36(4): 162-167 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Akyar S, Çaylan R, Nalça Y: Concha bullosa, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:23-27)
– Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O, Çetin M: Pneumatised inferior turbinate, American Journal of Otolaryngology, 1999, 20(2): 139-141 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Akyar S, Çaylan R, Nalça Y: Concha bullosa, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:23-27)
– Penttila M, Rautianen M, Pukander J, et al.: Functional vs. radical maxillary surgery.Failures after functional endoscopic sinus surgery, Acta Otolaryngologica, 1997, Suppl.529, 173-176 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: An endoscopic and tomographic evaluation of patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation: A comperative study, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:197-203)
– Mantoni M, Larsen P, Hansen H, et al.: Coronal CT of the paranasal sinuses before and after functional endoscopic sinus surgery, European Radiology, 1996, 6(6): 920-924 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: An endoscopic and tomographic evaluation of patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation: A comperative study, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:197-203)
– Gümüşalan Y: Coincidence of bilateral hypogenesisand unilateral agenesis of the turbinates (conchae nasales) in man, The Journal of Otolaryngology, 1997, 26(6): 392-395 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Tekdemir İ, Ersoy M, Çaylan R, Arıncı K, Nalça Y: Morphometric evaluation of paranasal sinuses for endoscopic sinus surgery, Annals of Anatomy, 1994, 176:193-199)
– Turgut S, Gümüşalan Y, Arifoğlu Y,et al.: Endoscopic anatomic distances on the lateral nasal wall, The Journal of Otolaryngology, 1996, 25(6): 371-374 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Tekdemir İ, Ersoy M, Çaylan R, Arıncı K, Nalça Y: Morphometric evaluation of paranasal sinuses for endoscopic sinus surgery, Annals of Anatomy, 1994, 176:193-199)
– Review, ENT News, 1997, 6(6): 36 (Atıf yapılan yayın: Ünlü HH, Gövsa F, Mutlu C, Yücetürk AV, Şenyılmaz Y: Anatomic guidelines for intranasal surgery of the lacrimal drainage system, Rhinology, 1997, 35: 11-15)
– Woolford TJ, Jones NS: A concha bullosa crusher for use in endoscopic sinus surgery, J Laryngol Otol, 2000, 114: 205-206 (Atıf yapılan yayın: Unlu HH, Akyar S, Çaylan R, Nalca Y: Concha bullosa, J Otolaryngol, 1994, 23: 23-27)
– European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps, Rhinology, Suppl(18):2005 (Atıf yapılan yayın: Unlu HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: An endoscopic and tomographic evaluation of patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation: A comperative study, The Journal of Otolaryngology, 1994, 23:197-203)

 

Bildiriler

– Nalça Y, Ünal A, Ünlü HH, Arvent M: Kliniğimizde uyguladığımız dakriyosistorinostomi yöntemi ve sonuçlarımız, Kongre kitabı, sh: 402-403 (XX.Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi, 1989, Girne, Kıbrıs)
– Nalça Y, Ünlü HH, Bakır K, Aksoy F, Mete R, Özgirgin N, Ünal A: Boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde iğne aspirasyon biyopsisinin tanı değeri, Kongre kitabı, sh: 106-107 (XX. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi, 1989, Girne, Kıbrıs) (3 nolu yayın)
– Nalça Y, Ünlü HH, Kıroğlu M: Baş dönmelerinde muayene yöntemleri, International Symposium for Prof. G. Portmann’s Centenary, Ankara Otorhinolaryngology Society, Vertigo and its treatment, simpozyum kitabı, sh:15-17 (Vertigo ve Tedavisi Simpozyumu, 1990, Ankara)
– Nalça Y, Kıroğlu M, Ünal A, Ünlü HH, Yalçın F: Kokleer patolojilerde uyarılmış beyinsapı odyometrisi sonuçları (XXI. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi, 1991, Manavgat, Antalya)
– Nalça Y, Kıroğlu M, Ünal A, Ünlü HH, Yalçın F: Beyinsapı uyarılmış cevap odyometrisi (BERA) ile eşik elde edilmemiş üç çocuğun yüksek kazançlı işitme cihazı ile rehabilitasyonu sonuçları (XXI. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi, 1991, Manavgat, Antalya)
– Ünlü HH, Nalça Y, Akyar S, Ünal A, Gaffari A, Altuntaş A, Şahin G, Doğan M: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (XXI. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi, 1991, Manavgat, Antalya)
– Ünlü HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: An endoscopic and tomographic evaluation of patients with sinusitis after endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc operation, (XV. Dünya ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 20-25 Haziran 1993, İstanbul) (18 nolu yayın)
– Ünlü HH, Çaylan R, Nalça Y, Akyar S: Sites of origin of nasal polyps and their effects on major sinuses, Proceedings of the XV. World Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co., 1993, Vol: II, pp: 500-505 (XV. Dünya ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 20-25 Haziran 1993, İstanbul) (23 nolu yayın)
– Çaylan R, Ünlü HH, Nalça Y, Akyar S: Endoscopic paranasal sinus surgery: Staging system and postoperative results, Proceedings of the XV. World Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co., 1993, Vol: II, pp: 493-499 (XV. Dünya ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 20-25 Haziran 1993, İstanbul)
– Ünlü HH: Endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif takip ve değerlendirme (Haseki KBB Günleri, KBB’de Yenilikler-Gelişmeler Simpozyumu, 4-5 Aralık 1993, İstanbul) (27 nolu yayın)
– Çaylan R, İmamoğlu M, Işık AÜ, Ünlü HH, Seren E, Harova G: Pleomorfik adenomların flowsitometrik DNA analizi, 23. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya, Kongre kitabı, sh: 747-750
– Ünlü HH, Gövsa F, Mutlu C, Yücetürk AV, Şenyılmaz Y: İntranazal cerrahi girişimler için lakrimal drenaj sisteminin morfometrik değerlendirimi (Kadavra çalışması), 23. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya, Kongre kitabı, sh: 695-698 (1 nolu yayın)
– Ünlü HH, Yücetürk AV, Yıldız T, Tarhan S, İşisağ A: Nazal septumdan köken alan jüvenil anjiyofibroma, 12. Hacettepe Kulak-Burun-Boğaz Alumni Toplantısı, 20-21 Haziran 1996, Ankara, Alumni Kitabı sh: 87-90
– Ünlü HH: Endoscopic approach to mucoceles of paranasal sinuses, Alexandria 15th International Congress: Updated Otolaryngology, April 2-4, 1997, Alexandria, Egypt (15. İskenderiye Uluslararası Kongresi, Mısır)
– Ünlü HH: Intranasal endoscopic dacryocystorhinostomy, Alexandria 15th International Congress: Updated Otolaryngology, April 2-4, 1997, Alexandria, Egypt (15. İskenderiye Uluslararası Kongresi, Mısır)
– Ünlü HH, Kanoğlu T, Yücetürk AV, Filiz Ü: Nazal tip rekonstrüksiyonunda açık rinoplasti uygulamalarımız, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997 Antalya (50 nolu yayın)
– Ünlü HH, Özbakkaloğlu B, Yücetürk AV, Kanoğlu T, Eğrilmez M: Fungal sinüzitler ve endoskopik cerrahi tedavisi, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997 Antalya (46 nolu yayın)
– Yücetürk AV, Çerçi M, Kandiloğlu AR, Kanoğlu T, Ünlü HH, Filiz Ü, Türkdoğan P: Laringeal onkositik kist: Olgu sunumu, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997 Antalya
– Okumuş M, Yücetürk AV, Türkdoğan P, Kanoğlu T, Ünlü HH, Kandiloğlu AR, Yıldız T: Laringeal yerleşimli Kaposi sarkomu, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997 Antalya
– Kanoğlu T, Ünlü HH, Öztürk F, Yücetürk AV, İlker S, Okumuş M, Tarhan S: İntranazal endoskopik dakriyosistorinostomi, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997 Antalya
– Mutlu C, Ünlü HH, Göktan C, Tarhan S, Eğrilmez M: Sfenoid sinüsün radyolojik anatomisi, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Yücetürk AV, Yılmaz H, Eğrilmez M, Karaca S, Ünlü HH, Barutçuoğlu M: Parkinson’lu hastalarda videolaringostroboskopik bulgular ve ses analizi, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Aslan A, Özkaya D, Ünlü HH: Frontal sinüste pnömosinüs dilatans, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Filiz Ü, Ünlü HH: Koku fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yeni bir yöntem: Sniffin Sticks koku testi, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Ünlü HH, Mutlu C, Ayhan S, Tarhan S: Maksiller sinüs organize hematomu, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Çelik O, Ünlü HH, Yücetürk AV, Mutlu C, Aslan A: Uzmanlık eğitimi veren KBB-Baş Boyun Cerrahisi Merkezleri izole tiroid cerrahisine nasıl bakıyorlar?, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Ünlü HH, Yücetürk AV, Özkaya D: Celal Bayar Üniversitesindeki Rinoplasti Uygulamalarımız, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir
– Unlu HH, Mutlu C: Endoscopic dacryocystorhinostomy wlthout stents (video presentations), XVIII. Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, 25-29th, 2000.
– Mutlu C, Kandillioglu AR, Unlu HH, Ayhan S, AslanA, İşisağ A: Histopathology of middle turbinates after endoscopic ethmoidectomies, XVIII. Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, 25-29th, 2000.
– Mutlu C, Unlu HH, Goktan C, Tarhan S, Egrilmez M: Radiologic anatomy of the sphenoid sinus for intranasal surgery, XVIII. Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, 25-29th, 2000.
– Unlu HH, Mutlu C: External rhinoplasty for the tip reconstruction: 5 years experience of Celal Bayar University, XVIII. Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, 25-29th, 2000.
– Aslan A, Goktan C, Okumus M, Tarhan S, Unlu HH: Motphometric analyses of anatomical relationships of the facial nerve for mastoid surgery, Sixth international conference on cholesteatoma, Cannes, Cote D’Azur, France, June 29th-July 2nd ,2000.
– Yücetürk AV, Çelik O, Eskiizmir G, Ünlü HH: Larenk kanserlerinde boyun yaklaşımımız, 26. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya
– Mutlu C, Eskiizmir G, Ünlü HH: Antrokoanal poliplerin tedavisinde transnazal cerrahi ilr beraber fossa kanina yaklaşımının önemi, 26. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya
– Yücetürk AV, Çelik O, Eskiizmir G, Ünlü HH: Larenks kanserlerinde parsiyel larenjektominin neresindeyiz? 26. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya
– Eğrilmez M, Mutlu C, Ünlü HH: Orta konka rezeksiyonunun midfasyal gelişmeye etkisinin hayvan çalışması ile değerlendirilmesi, 26. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya
– Unlu HH, Toprak B, Aslan A, Guler C: Endoscopic daryocystorhinostomy without stents, 19th Congress of the European Rhinologic Society, 15-21 June 2002, Ulm, Germany
– Yüksel H., Kırmaz C, Özbilgin K., Çelik C., Ünlü H.: Alerjik rinokonjunktivitli olgularda nazal mukozal nitrik aksit sentetaz ekspresyonu ve astım komponenti ile ilişkisi, III.Balkan Congress of Allergy and Clinical Immunology, XI. Turkish Congress of National Society of Allergy and Clinical Immunology, 11-14th October 2003,Istanbul
– Kırmaz C, Özbilgin K., Yüksel H., Ünlü H., Bayrak P., Giray G.: Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) alerjik rinite mi spesifik?, III.Balkan Congress of Allergy and Clinical Immunology, XI. Turkish Congress of National Society of Allergy and Clinical Immunology, 11-14th October 2003,Istanbul
– Kırmaz C, Özbilgin K, Yüksel H, Ünlü H, Bayrak P, Giray G: ıs vascular endothelial growth factor spesific to allergic rhinitis?, Presented at XXIII EAACI Congress, 12-16 June 2004, Amsterdam, The Netherlands
– Ünlü H, Günhan K: An unusual menifestation for the disappeared disease: cutaneous tuberculosis of the columella, Presented as a poster at 20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose “Rhinostanbul” , June 18-25, 2004, Swissotel İstanbul, Turkey
– Zencirci D, Ünlü HH, Mutlu C, Yücetürk AV, İnan S, Tuncer M, sargon M: The histopathological and ultrastuructural evaluation of the compensatory, allergic and vasomotor hypertrophy of the inferior turbinate, Presented as a free paper at 20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose “Rhinostanbul” , June 18-25, 2004, Swissotel İstanbul, Turkey
– Ünlü HH, Günhan K: Septal splinting graft: a predictable correction technique for dorsal septal deviation, Presented as a free paper at 20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose “Rhinostanbul” , June 18-25, 2004, Swissotel İstanbul, Turkey
– Aykut A., Yücetürk AV, Ünlü HH, Mutlu C: Uvulofaringopalatoplasti yapılan hastalarda sesin algısal ve objektif olarak değerlendirilmesi, 28. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Belek- Antalya
– Songu M, Ünlü HH, Günhan K, İlker SS, Neşe N: Rinoserebral mukormukoza bağlı orbital apeks sendromu: Üç olgu sunumu, 29. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Belek- Antalya