Eğitim

2011 – Bugün ⎮ Profesör; Özel Tababet, İzmir
1999 – 2011 ⎮ Profesör; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1994 – 1999 ⎮ Doçent; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1993 – 1994 ⎮ Yardımcı Doçent; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
1989 – 1993 ⎮ KBB Uzmanı; Ankara Numune Hastanesi I. KBB Kliniği, Ankara
1986 – 1989 ⎮ Araştırma Görevlisi; Ankara Numune Hastanesi I. KBB Kliniği, Ankara
1984 – 1986 ⎮ Tıp Doktoru; Kulp ve Mardinkapı Sağlık Ocakları, Diyarbakır
1978 – 1984 ⎮ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 

İdari Görevler

1994 – 2011 ⎮ KBB Anabilim Dalı Başkanı; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
2006 – 2007 ⎮ Başkan; Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, İstanbul
2010 – 2011 ⎮ Başkan; Türk Rinoloji Derneği, Ankara
2001 – 2004 ⎮ Dekan; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1994 – 2001 ⎮ Başhekim Yardımcısı; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1998 – 1999 ⎮ Başhekim; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1995 – 1997 ⎮ Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyonu Üyesi; Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
1994 – 1997 ⎮ Yönetim Kurulu Üyesi; Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa

 

Dernek ve Vakıf Üyelikleri

Avrupa Rinoloji Derneği, Hollanda
Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahi Akedemisi, İngiltere
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, İstanbul (Kurucular Kurulu ve Executive Committe Üyesi olarak)
Türk Rinoloji Derneği, Ankara
Otolaringolojik Alerji Derneği, İstanbul
Ankara Otolaringoloji Derneği, Ankara